Kňazské a diakonské vysviacky 2021


V sobotu 12.6.2021 v katedrále sv. Martina v Bratislave prijmú svätenie jeden kandidát diakonátu – Ing. Martin Uher a traja kandidáti kňazstva – Filip Majdán, Peter Repko a Marek Vranka od otca arcibiskupa mons. Stanislava Zvolenského. Pontifikálna svätá omša s vysviackou sa uskutoční o 9:30. Pre protipandemické opatrenia sa žiaľ slávnosti v katedrále môžu zúčastniť len svätencami pozvaní hostia, avšak celá omša bude vysielaná aj televíziou Lux, za čo im veľmi ďakujeme.

Tešíme spolu s vami a prosíme o modlitby.