Kurz Samuel


Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave na dvoch miestach DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE – BRATISLAVA ACM Vinica a DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE – UPéCe sv. Jozefa Freinademetza, duchovné sprevádzanie majú na starosti diecézny a rehoľný kňazi ako aj rehoľné sestry a členovia ďalších rehoľných komunít. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke www.kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 10. októbra 2021.