Obliečka bratov tretiakov


Dňa 26.10. 2021 sme spolu s našimi spolubratmi tretiakmi slávili „obliečku“, pri ktorej ich Svätá Cirkev obliekla do reverend. Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko požehnal tretiakom pri svätej omši ich reverendy a oni tak znovu potvrdili svoj súhlas úplne darovať sa Kristovi a jeho Cirkvi. Otec biskup v homílii poukázal na význam nosenia reverendy pre bohoslovca/kňaza ako vonkajšieho symbolu pre ľudí, ktorým sa dávame k dispozícii ale i pripomenul slová proroka Joela „roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu“, v zmysle, že v prvom rade si nám treba vnútorne osvojiť a prijať za svoje, to čo nosenie reverendy symbolizuje. Naším spolubratom zo srdca prajeme, aby sa tento vonkajší znak ich sebadarovania Cirkvi stal aj odrazom ich úplnej vnútornej odovzdanosti Kristovi. Pamätajme na nich v svojich modlitbách, aby boli verní tomu, ktorému sa rozhodli darovať svoje srdce.

Pridaj komentár