Zamysli sa – Najkrajší darček


„Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.“ (1Jn 4, 7)

V čase pred nástupom do seminára som pracoval ako učiteľ na základnej škole. Veľmi rád som učil na prvom stupni. Deti majú ešte väčšinou úprimné srdcia a sú otvorené prijímaniu nových informácií. Medzi žiakmi na prvom stupni vynikajú tí najmladší – prváci. Práve u nich sa stala táto príhoda, o ktorú by som sa s vami rád podelil.

V predvianočnom čase, keď sú deti obdarúvané na Mikuláša i na Vianoce, prirodzene prišla reč na hodine náboženskej výchovy aj na tému darčekov. Deti hneď vedeli, čo by chceli dostať. Vymenúvanie nemalo konca-kraja. Na otázku, čo by oni darovali svojim blízkym, tiež mali v hlavách pripravené zoznamy. Všetko to smerovalo k materiálnym veciam. Nechcel som však, aby v triede prebehol súboj o najväčší či najdrahší darček. Mojím cieľom bolo upriamiť pozornosť na skutočné dary. Preto som položil prváčikom otázku: „Aký darček by ste mohli darovať svojim blízkym, aby bol veľmi cenný a pritom by ste ho nemuseli kúpiť?“

Detské hlávky sa pustili do premýšľania. Začali prichádzať prvé nápady – obľúbená hračka, niečo pekné nakresliť, pomôcť rodičom. Napokon ktosi zahlásil ten dar, ktorý som aj ja mal na mysli. Bola to láska.

Výborne, uhádli sme ten najcennejší dar. Tento dar môže mať rôzne podoby, ktoré sme si vysvetlili:

1) úsmev – nič nás nestojí a predsa je taký krásny a vzácny. Obzvlášť dnes, keď stretáme toľkých ľudí, ktorí sú zachmúrení a zahĺbení do seba. Obdarujme ich úsmevom.

2) pohladenie, objatie – znova, je zadarmo, ale jeho hodnota je nesmierna. Tento dar môže dať rodič dieťaťu, ktoré potrebuje cítiť lásku aj cez fyzické vyjadrenie. Dieťa tiež môže takýmto spôsobom obdarovať svojich rodičov. Ktorý rodič by sa nepotešil, keď sa k nemu pritúli jeho dieťa a stíska ho.

3) „Mám ťa rád.“ a „Ľúbim ťa.“ – Dve či tri krátke slovíčka, ktoré majú moc lámať ľady v ľudských srdciach. Sú to slovíčka, ktoré spájajú srdcia ľudí. Po základných frázach „Prepáč, odpusť a ďakujem“ je toto spôsob, akým si vyjadriť spriaznenosť sŕdc.

Na záver hodiny som dal žiakom úlohu, aby vyskúšali niektorým z týchto spôsobov obdarovať svojich rodičov alebo starých rodičov. Mali si pri tom dobre všimnúť, či je to naozaj taký veľký dar.

Keď sme sa stretli o týždeň, pýtal som sa na výsledky. Všetci žiaci, ktorí si to doma vyskúšali, mi potvrdili, že to spoľahlivo funguje a rodičia boli veľmi vďační za takýto dar. Veľmi ma povzbudilo svedectvo jednej prváčky, ktoré na záver uvádzam: „Ja som doma objala maminku a povedala jej, že ju ľúbim. Doteraz som jej to ešte nepovedala. Maminka sa rozplakala a povedala mi, že je to krásne a že aj ona mňa ľúbi.“ Rozžiarené oči malej prváčky, ktorá mi rozpovedala jej skúsenosť s darovaním lásky, svedčia o tom, že darovať lásku je ten najkrajší (nielen) vianočný darček.

Martin Surový, 5. ročník