Kontakt


Adresa:

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

Kapitulská 26

811 01 Bratislava

Rektorát:

ThLic. Pavol Mikula, PhD.

Tel./Fax. +421 2 327 771 25

seminar@kscm.sk

Vrátnica (ústredňa):

Tel. +421 2 544 323 96

Podpora seminára:

Najdôležitejšou podporou je vždy modlitba, o ktorú prosíme a za ktorú
ďakujeme všetkým dobrodincom. Nové povolania, ako aj osobný duchovný
rast každého seminaristu je výnimočným Božím darom a bez modlitby a
prosby k Bohu nie je možný.
Ak chcete podporiť Kňazský seminár Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave aj
finančne je možné tak urobiť zaslaním daru na účet Bratislavskej alebo
Trnavskej arcidiecézy, nakoľko v tomto seminári sa pripravujú na
kňazstvo kandidáti oboch arcidiecéz:

– účet Bratislavskej arcidiecézy;
názov: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Bratislava
IBAN: SK54 0900 0000 0051 2351 0222
variabilný symbol: 8001
poznámka: „Seminár“

– účet Trnavskej arcidiecézy;
IBAN: SK72 0200 0000 0000 0464 6212
variabilný symbol: 202008


Správa administrátorovi webu: