O nás


V Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda sa pod vedením našich predstavených formujú bohoslovci Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. V školskom a formačnom roku 2020/2021 je nás tu celkovo 21, pričom 13 seminaristov je za Bratislavskú a 8 za Trnavskú arcidiecézu. Bohoslovcov na pastoračnom ročníku je 5. Každý bohoslovec má  nejaký dar či talent od Pána, preto väčšina z nás má aj nejakú osobitnú službu pre celé spoločenstvo. Všetci sa spoločne riadime podľa denného programu, ktorého kľúčovými bodmi sú sv. omša a spoločné modlitby v srdci seminára – v Kaplnke Svätého kríža.