Seminaristi


ZOZNAM BOHOSLOVCOV 2021/2022

V akademickom roku 2021/2022 sa na kňazstvo v seminári pripravuje spolu 20 seminaristov (11 za Bratislavskú arcidiecézu, 8 za Trnavskú arcidiecézu a 1 za Rumunsko)

V propedeutickom ročníku sa na vstup do semináru pripravujú 4 kandidáti ( 2 za Bratislavskú arcidiecézu a 2 za Trnavskú arcidiecézu)

Propedeutikum (4)

Ivan Hrušovský, Radava, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Zoltán Ilcsik, Kolárovo , TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Jakub Križan, Bratislava – Podunajské Biskupice  , BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Peter Vrábeľ, , TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

2. ročník (2)

Krištof Martinák, Trnava – Katedrála, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Ondrej Verbovský, Bratislava – farnosť Márie Pomocnice kresťanov, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

3. ročník (4)

Bronislav Antoš, Banská Bystrica, Fončorda – farnosť sv. Michala Archanjela, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Jakub Jurkovič, Senica, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Štefan Pálesch, Šaľa – Veča, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Marek Vatlavic, , (Rumunsko)

4. ročník (7)

Adrián Gál, Galanta, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Ján Bednárik, Lipová, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Peter Kupkovič, Senec, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Samuel Polednák, Sereď, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Martin Szöllősi, Komárno, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Viktor Varga, Nový Život – Eliášovce, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Juraj Zongor, Plavecký Peter, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

5. ročník (4)

Ing. Martin Gira, Bratislava – farnosť Vrakuňa, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Mário Jančovič, Veselé, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Mgr. Martin Surový, Skalica, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Tamás Pammer, Šamorín, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

6. ročník (3)

PhDr. Peter Sklenár, Sereď, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Ing. Martin Uher, Malacky, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Pavol Reisel, Dvorníky, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA