Služby v seminári 2021/2022


Vláda seminára (2021/2022):

Hlavný duktor: Mário Jančovič

Vice-duktor: Martin Gira

Ceremonár: Tamás Pammer

Viceceremonár: Samuel Polednák


Duktori a pedeli jednotlivých ročníkov (2021/2022):

1. ročník – duktor: Martin Surový

pedel:

2. ročník – duktor: Ján Bednárik

pedel: 

3. ročník – pedel: 

4. ročník – pedel: 

5. ročník – pedel: 

6. ročník – pedel: 


Schola canthorum (2021/2022):

regens: Peter Kupkovič

členovia

Jakub Jurkovič, Bronislav Antoš, Ondrej Verbovský, Krištof Martinák, Adrian Gál, Ján Bednárik, Juraj Zongor, Tamás Pammer, Martin Surový, Zoltán Ilcsik, Ivan Hrušovský 


Redakcia časopisu ADSUM (2021/2022):

šéfredaktor: Jakub Jurkovič

zástupca šéfredaktora: Viktor Varga

grafik: Krištof Martinák / Bronislav Antoš

redakcia: Martin Surový, Štefan Pálesch, Bronislav Antoš, Krištof Martinák, Ján Bednárik, Peter Kupkovič, Samuel Polednák


Ostatné služby (2021/2022):

Vedúci schóly a organistov: Peter Kupkovič

Organisti: Jakub Jurkovič, Tamás Pamer

Infirmarista: Adrian Gál

Tlačiari: Viktor Varga, Martin Szöllősi

Knihovníci: Bronislav Antoš, Štefan Pálesch

Zvukári: Krištof Martinák, Ján Bednárik

Šoféri:  Adrián Gál, Pavol Reisel, Martin Gira

Správcovia spoločenskej miestnosti: Štefan Pálesch, Ondrej Verbovský

Poštár: 

Kultúrny referent: Peter Kupkovič

Športový referent: Juraj Zongor

Stravný referent: Martin Gira

Výzdoba kaplnky: Zoltán Ilcsik, Peter Vrábeľ 

Záhradníci: Martin Surový, prváci

Správca internetovej stránky a sociálnych sietí kňazského seminára: Bronislav Antoš

Pedel RKCMBF: Krištof Martinák