Svedectvá povolania


Duchovné povolanie je dar, ktorý nás pozýva k tomu, aby sme Pánovi odpovedali na pozvanie stať sa robotníkmi v Pánovej vinici, a teda úplne sa odovzdať do jeho služieb a do služieb jeho Cirkvi. Neraz sa však stáva, že ľudí z nášho okolia naše rozhodnutie prekvapí a chcú vedieť o našej ceste do seminára viac. Preto aj pre vás ponúkame svedectvá niektorých seminaristov, ktorí opisujú okolnosti svojho rozhodnutia vydať sa na cestu k sviatostnému kňazstvu a slúžiť tak Bohu s nerozdeleným srdcom.

 

Svedectvo – Peter Sklenár

Svedectvo – Ján Bednárik

Svedectvo – Pavol Reisel

Svedectvo – Adam Bauer