Primície novokňazov 2020


Primície novokňazov

 

Dňa 13. júna 2020 sa v bratislavskej katedrále sv. Martina uskutočnila slávnosť kňazskej a diakonskej vysviacky, pri ktorej boli vysvätení bratislavským arcibiskupom metropolitom J. Ex. Mons. Stanislavom Zvolenským traja diakoni a traja novokňazi.

Fotky z vysviacky si môžete pozrieť na stránke Človek a viera. Fotky: Zuzana Kostková a Mária Švecová
1. galéria
2. galéria 

Tu si môžete pozrieť video nahrávku, ktorú pripravil Stanislav Sedlák.

 

Novokňazi

Milan Jaroš
Daniel Kremnický
Marek Vávra